3 czerwca 2023

Uporczywe nękanie (przestępstwo stalkingu) – przestępstwo z art. 190a § 1 kk – adwokat z Kancelarii adwokackiej z Wrocławia doradza

W dzisiejszych czasach coraz częściej możemy usłyszeć o niepokojącym zjawisku, jakim jest stalking, znany również jako uporczywe nękanie, nachodzenie czy nękanie psychiczne. Istotą tego problemu jest utrzymywanie kontaktu (często niechcianego) z drugą osobą, mimo jej wyraźnych próśb o zaprzestanie takiego zachowania. Niestety, przypadki stalkingu mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak zmiana miejsca zamieszkania, utrata pracy, a nawet trwałe uszczerbki na zdrowiu psychicznym ofiary. W związku z tym istotne jest, aby ofiary stalkingu szukały pomocy u profesjonalistów.
W sytuacji, gdy pada się ofiarą stalkingu, warto zwrócić się o pomoc do doświadczonego adwokata we Wrocławiu. W momencie, gdy niepokojące sytuacje zaczynają się pojawiać, wykwalifikowany adwokat z kancelarii adwokackiej we Wrocławiu może udzielić rzetelnych porad prawnych, mających na celu ochronę prywatności i spokoju jego klienta.

Stalking jako przestępstwo uporczywego nękania (art. 190a § 1 kk ) – pomoca służy doświadczony adwokat z Wrocławia

Niezliczona ilość wiadomości na Facebooku, Instagramie oraz innych portalach społecznościowych, wielokrotne próby nawiązania połączeń telefonicznych, głuche telefony, duża ilość smsów, które całkowicie zapychają Twoją skrzynkę pocztową, „przypadkowe odwiedziny” pod Twoją pracą, w galerii handlowej, pod blokiem, groźby, dziwne pukania do drzwi, Twojego mieszkania, przesyłanie prezentów. Wszystko to powoduje wystąpienia u Ciebie złego samopoczucia, pojawienia się lęków, a być może depresji. Powinnaś wiedzieć, że tego typu zachowania sprawcy stanowią przestępstwo stalkingu i nie powinnaś ich akceptować.

sprawy karne Wrocław - przestępstwo stalkingu

Co to jest stalking – znamiona przestępstwa stalkingu

Stalking (art. 190a § 1 k.k.) to forma przemocy emocjonalnej, polegająca na uporczywym nękaniu, które u prześladowanej osoby wywołuje uczucie osaczenia oraz uzasadnione obawy o własne bezpieczeństwo. Podejmowane przez napastnika – stalkera działania, ich częstotliwość i forma wpływają niekorzystnie na samopoczucie ofiary. Wymierzone są przede wszystkim w prywatność, intymność i spokój ofiary. Głównym celem działań stalkera jest wywołanie w ofierze uczucia strachu, ciągłego napięcia, stresu i nieustępującego poczucie zagrożenia. Nękanie może przybrać najróżniejsze postaci. W obecnych czasach stalkerzy wykorzystują najczęściej sprzęt komórkowy oraz komputerowy – stalkując wybraną osobę wysyłają dużą ilość wiadomości sms, zakładają fałszywe konta na portalach społecznościowych i próbują się skontaktować z upatrzoną ofiarą lub jej znajomymi, za ich pomocą, również dzwonią do swojej ofiary oraz jej znajomych. Z czasem zachowanie sprawców może się nasilać i powodować chęć bezpośredniego kontaktu – śledzą wybraną ofiarę, przypadkowo pojawiają się w miejscach w których przebywa. Takie postepowania ww. osób stanowi przestępstwo stalkingu jeśli tylko wzbudzają u osoby stalkowanej poczucie zagrożenia lub naruszają jej prywatność. Należy przy tym podkreślić, iż sprawcy nie muszą stosować agresji fizycznej czy bezpośrednio słownej.

Nie ma znaczenia również powód dla którego stalker tak postępuję i czy w przeszłości osoba stalkowana w jakikolwiek sposób się do tego przyczyniła.

Należy podkreślić, iż nawet złamane serce nie stanowi żadnej okoliczności uzasadniającej nękania drugiej osoby.

Co grozi za stalking – prawo karne

Stalking w polskim prawie jest uznany za przestępstwo i podlega karze. Kwestię tę reguluje artykuł 190a Kodeksu karnego. Rozróżnia się dwie formy tego czynu zabronionego:

  • pierwsza to uporczywe nękanie,
  • druga to podszywanie się pod inna osobę, wykorzystywanie jej wizerunku.

Osobie, która dopuści się zachowań wskazujących na jedną bądź drugą postać, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto ofiara stalkingu w postępowaniu sądowym dotyczącym stalkingu może także domagać się ustalenia zakazu zbliżania lub nakazania sprawcy unikania jakichkolwiek kontaktów.

Bardzo ważną informacją jest to, że ściganie przestępstwa stalkingu jest uzależnione od wniosku pokrzywdzonego. Oznacza to, że postępowanie nie jest prowadzone z urzędu lecz to ofiara lub jej pełnomocnik musi zgłosić do organów ścigania prośbę o pomoc.

 Prawo cywilne – kancelaria adwokacka wskazuje

Nawet jeżeli proces karny zakończy się wyrokiem skazującym dla sprawcy, ofiara będzie potrzebowała dużo czasu, by wrócić do pełnej sprawności i odzyskać radość z życia. Nierzadko nękanie doprowadza ofiarę nie tylko do krzywd emocjonalnych, ale także do strat materialnych, np. z powodu zmuszenia ofiary do rezygnacji z pracy. Dlatego też warto wiedzieć, że sprawca stalkingu może poza odpowiedzialnością karną ponieść także odpowiedzialność cywilną za naruszenie dóbr osobistych ofiary.

Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ofiara stalkingu może oczekiwać od stalkera przeprosin oraz zapłaty zadośćuczynienia w postaci wynagrodzenia pieniężnego. Zobowiązanie stalkera do przeprosin czy zapłaty zadośćuczynienia są możliwe na mocy artykułu 24 §1 Kodeksu cywilnego.

W celu uzyskania zadośćuczynienia konieczne jest jednak złożenie przez pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika pozwu do sądu cywilnego, w którym dochodzić będzie od osoby stalkera, np. określonej kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych spowodowanych nękaniem.

Postępowanie – przestępstwo stalkingu

Masz podejrzenia, że stałaś się ofiarą stalkera? Dokumentuj oraz zachowuj wszelkie materiały stanowiące dowód postępowania stalkera. Zbieraj wszystkie dowody: zapisuj sms-y, e-maile, nagrania, wykonuj zrzuty ekranu, zachowaj zdjęcia, listy, prezenty, dokumentację medyczną. Zwróć się do operatora telefonii komórkowej o szczegółowy wykaz połączeń. Borykasz się z problem nękania przez stalkera – skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką we Wrocławiu LexActa – adwokat Wrocław w celu otrzymania pomocy. Adwokat Kancelarii LexActa posiada wiedzę jak Ci pomóc i doświadczenie jak otoczyć Cię fachową pomocą prawną. Udzieli wsparcia, poprowadzi przez zawiłości prawne. Przygotuje zawiadomienie do organów ścigania, sporządzi pozew do sądu cywilnego, wskaże i pomoże przygotować oraz skatalogować dowody, weźmie udział w czynnościach przesłuchiwania, będzie reprezentował podczas wizyt na policji, w prokuraturze oraz w sądzie po to, żebyś był zaopiekowany prawnie najlepiej jak to możliwe i potrzebne na danym etapie postępowania, a w efekcie końcowym, żebyś mógł się skutecznie uwolnić od Twojego Stalkera, który poniesie zasłużoną i adekwatną karę, a Ty utratę swojego zdrowia emocjonalnego chociaż częściowo zrekompensował zasądzonym zadośćuczynieniem od stalkera.