4 czerwca 2023

Jazda pod wpływem alkoholu – jazda po alkoholu,  Kancelaria adwokacka Wrocław, stan po użyciu alkoholu – adwokat jazda po alkoholu Wrocław

Jazda po alkoholu to jedno z najbardziej nieodpowiedzialnych zachowań kierowców, które prowadzi do tragicznych konsekwencji na polskich drogach. Pomimo przeprowadzanych akcji policyjnych, edukacyjnych programów, czy zaostrzenia przepisów prawnych, nadal nie brakuje osób łamiących prawo i decydujących się na jazdę w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo jazda po alkoholu to poważny czyn, za który grożą surowe konsekwencje karne, takie jak kary grzywny, przymusowe zabiegi resocjalizacyjne, wydłużenie okresu próby czy nawet pozbawienie wolności.
Jeżeli jednak przydarzy Ci się zaistnieć w sytuacji, gdzie będziesz musiał zmierzyć się z zatrzymaniem za jazdę pod wpływem alkoholu i oskarżeniem o jazdę po alkoholu, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego adwokata. Kancelaria adwokacka we Wrocławiu oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa karnego, pomagając swoim klientom w trudnych sytuacjach, które wiążą się z przestępstwami drogowymi. Profesjonalna pomoc prawna może okazać się niezastąpiona w obronie przed wymiarem sprawiedliwości i dążeniu do złagodzenia lub uniknięcia konsekwencji prawnych takiego postępowania.

I. Wprowadzenie – adwokat wyjaśnia przestępstwo jazdy po alkoholu

Wprowadzenie do problemu jazdy po alkoholu i jego skutków prawnych jest niezwykle istotne dla społeczeństwa i bezpieczeństwa na drogach. Nietrzeźwi kierowcy stanowią poważne zagrożenie dla siebie, innych użytkowników dróg i ogólnego porządku publicznego. W Polsce istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące jazdy po spożyciu alkoholu, które mają na celu zapobieganie takim zachowaniom i egzekwowanie odpowiednich sankcji.

jazda po alkoholu - obrona kancelarii adwokackiej

II. Przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu w Polsce (wykroczenie oraz przestępstwo) – adwokat Wrocław

A. Obowiązujące przepisy prawne – Kancelaria Adwokacka adwokat Radosław Grzyb

Obecne przepisy prawne w Polsce precyzują dopuszczalny limit alkoholu we krwi dla kierowców. W przypadku przekroczenia tego limitu, osoba prowadząca pojazd staje się odpowiedzialna za swoje działania i naraża się na różnego rodzaju konsekwencje. W myśl przepisów prawa, zgodnym z prawem jest prowadzenie pojazdu, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi nie więcej niż  0,2 promila albo w wydychanym powietrzu wynosi poniżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza. Natomiast kiedy u kierowcy zawartość alkoholu we krwi przekracza wartości powyżej wskazane stężenia alkoholu w organizmie, to takiemu kierowcy grozi odpowiedzialność karna na podstawie kodeksu wykroczeń bądź na postawie kodeksu karnego w zależności od stężenia.

B. Karne sankcje za jazdę po alkoholu – odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Polskie prawo przewiduje surowe sankcje dla osób, które prowadzą pojazd po spożyciu alkoholu przekraczając dopuszczalny limi obecności alkoholu w organiźmie. W zależności od stopnia przekroczenia limitu stężenia alkoholu we krwi oraz innych okoliczności, przewidziane są kary grzywny, kary ograniczenia wolnosci,oraz nawet kara pozbawienia wolności. W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości osoba zatrzymana może stracić prawo jazdy. Zakres konsekwencji zależy od zawartości alkoholu w organizmie i tego, czy był to pierwszy przypadek jazdy pod wpływem alkoholu, czy istnieją wcześniejsze przewinienia w tym zakresie. Zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony w przypadku wykroczenia przez sąd na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast w sytuacji kiedy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu świadczy o popełnieniu przestępstwa, kara będzie znacznie bardziej dolegliwa.

adwokat wrocław - jazda po alkoholu

Zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu – adwokat Wrocław  jaka  kara za jazdę po alkoholu (w stanie nietrzeźwości) – Kancelaria adwokacka wyjaśnia

Kara za przestępstwo polegające na działaniu sprawcy który dopuszcza się kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w takiej sytuacji sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 178 a § 1 kk był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kara za wykroczenie polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka to kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Dodatkowo w tym przypadku Sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, istnieją jednak sytuacje, w których można domagać się odstąpienia od orzeczenia takiego środka karnego.

VI. Jak adwokat może pomóc w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu Wrocław? – adwokat jazda po alkoholu Wrocław

Obrona przed sądem

Adwokat jazda po alkoholu może pomóc w obronie przed sądem, szczególnie jeśli jest to pierwszy przypadek jazdy pod wpływem alkoholu. Adwokat może pomóc w uzyskaniu łagodniejszej kary, np. warunkowego zawieszenia wykonania. Warto skonsultować się z kancelarią adwokacką we Wrocławiu, aby uzyskać odpowiednia pomoc.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego, a prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

W niektórych przypadkach sąd może umorzyć postępowanie warunkowo. Oznacza to, że sprawca, który wcześniej nie miał styczności z prawem, może uniknąć kary pozbawienia wolności. Adwokat może walczyć o taki scenariusz w sądzie.

Wsparcie Adwokata po zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu

Kancelarii Adwokackiej Wrocław znajdziesz adwokatów, którzy pomogą Ci w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu. Zajmują się oni nie tylko procedurami karnymi, ale także prawem karnym.

jazda po alkoholu - obrona adwokata z Wrocławia

W jakiej sytuacji mogę liczyć na pomoc prawna adwokata? – zatrzymane prawo jazdy – zakaz prowadzenia pojazdów – warunkowe umorzenie postępowania

Jazda po alkoholu (art. 178a § 1 kodeksu karnego) – kiedy warto skonsultować się z adwokatem

Warto skontaktować się z adwokatem, jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, szczególnie jeśli jesteś recydywistą lub masz problemy z prawem karnym. Adwokat może pomóc w ograniczeniu konsekwencji i zapewnieniu odpowiedniej obrony