SPRAWY KARNE – PRAWO KARNE

 ADWOKAT – SPRAWY KARNE  WROCŁAW - ADWOKAT DO SPRAW KARNYCH WE WROCŁAWIU

Nasza kancelaria Adwokacka LexActa zapewnia profesjonalną pomoc prawną m.in. w sprawach karnych we Wrocławiu jak również na terenie całego kraju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zajmujemy się nawet najtrudniejszymi przypadkami. W sytuacjach, które tego wymagają, korzystamy ze wsparcia również innych specjalistów. Szybko kontaktujemy się z każdym klientem, który się do nas zgłosi.

Wyróżniamy się profesjonalizmem na każdym etapie postępowania oraz przemyślanymi działaniami adwokatów do spraw karnych – w interesie mocodawców. W zakresie usług kancelarii adwokackiej znajduje się zarówno obrona oskarżonych, jak i reprezentacja pokrzywdzonych w sądach. Choć w szczególności obsługujemy klientów z Wrocławia i Opola, podejmujemy się także spraw z zakresu prawa karnego na terenie całej Polski zapewniając profesjonalne podejście do sprawy na kązdym etapie postępowania od obsługę od momentu reprezentacji klienta w postępowaniu przygotowawczym aż do złożenia kasacji do sądu najwyższego. Nasza kancelaria posiada skutecznych adwokatów posiadających doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami ścigania, w tym specjalizujących się w sprawach karnych.

Skontaktuj się z nami!

Po co uczestnikowi sprawy karnej adwokat do spraw karnych – Wrocław - prawo karne Wrocław

Biorąc pod uwagę, że każdy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenia czy przestępstwa, warto wiedzieć, gdzie można szukać pomocy. Adwokat specjalizujący się w prawie karnym szybko kontaktuje się z klientem, któremu potrzebne jest rzetelne wsparcie oraz oferuje kompleksowe usługi prawne. Zapewnia swoje usługi na różnych etapach postępowania karnego tj. od przygotowawczego, poprzez proces sądowy po wykonawstwo wyroku. Gdy zachodzi konieczność, jest do dyspozycji mocodawcy nawet całodobowo. Fachowy prawnik z naszej kancelarii, który prowadzi sprawy karne, bierze udział w przesłuchaniach, pomaga w zakresie gromadzenia materiału dowodowego oraz przygotowuje merytoryczną i optymalną linię obrony. Dąży do przedstawienia w sądzie wszystkich okoliczności i argumentów świadczących o niewinności klienta. Rola adwokata w prawie karnym polega przede wszystkim na adekwatnym reprezentowaniu interesów podejrzanego, oskarżonego lub pokrzywdzonego. Jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, co stanowi treść jego rozmów z klientem, a ujawnia tylko to, na co godzi się mocodawca. Klientom z Wrocławia oraz innych miast w Polsce, którzy potrzebują pomocy w sprawach regulowanych przez prawo karne, kancelaria adwokacka oferuje profesjonalne wsparcie, a w szczególnych przypadkach – również porady prawne pro bono. Na spotkanie z adwokatem można umówić się mailowo, telefonicznie lub osobiście. Najbardziej doświadczony adwokat prawa karnego – Radosław Grzyb wykazuje zawsze indywidualne podejście do sprawy oraz indywidualne podejście do klienta unikając w swej pracy schematycznego działania, a stojąc na straży praw i wolności oraz przestrzegania przepisów prawa dba o interes klienta na każdym etapie postepowania, w tym również już na etapie postępowania przygotowawczego. Jest to o tyle istotne, iż częstokroć etap ten jest często bagatelizowany przez klientów, a znajomość prawa i odpowiednia linia obrony przyjęta na samym początku wmagań prawnych przez obrońcę pozwoli uniknąć niepożądanych konsekwencji tych zaniechań na dalszych etapach postępowania.

Czym zajmuje się kancelaria adwokacka? -  dobry adwokat sprawy karne Wrocław - pomoc prawna  fachowego obrońcy (prawnika) na każdym etapie postępowania karnego

Celem adwokata jest profesjonalna, kompleksowa pomoc w sprawach regulowanych przez prawo karne. Do najczęściej popełnianych przestępstw i wykroczeń zalicza się m.in.:

Adwokat którego specjalnością jest prawo karne  może pomóc w uzyskaniu wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego, uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary lub poradzi w jaki sposób należy samodzielnie złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności. Na podstawie swojego doświadczenia oraz znajomości przepisów kodeksu postępowania karnego oszacuje jakie istnieją szanse na umorzenia postępowania.  Dodatkowo poinstruuje w jaki sposób można uzyskać dostęp do akt sprawy czy odbędzie spotkanie z klientem w zakładzie karnym. Reprezentujemy także klientów w sprawach karnych z oskarżenia prywatnego.

Szczególną uwagę w tym miejscu należy poświęcić kwestii odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego gdyż należy do jednych z alternatywnych form odbywania kary w zakładach poprawczych czy więzieniach. W systemie dozoru elektronicznego na skazanego nakładane są ograniczenia, jednak pozwala on na odbycie orzeczonej kary przy jednoczesnym prowadzeniu normalnego życia. Skazany może przede wszystkim nadal utrzymywać bezpośrednie więzi z rodziną i przyjaciółmi, nieprzerwanie świadczyć pracę czy kontynuować naukę. Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego daje możliwość ominięcia negatywnych aspektów odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym stąd też zawsze warto korzystać z tej możliwości.

Nasz adwokat we Wrocławiu – Radosław Grzyb posiada spore doświadczenie w sprawach o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz warunkowe umorzenie postępowania karnego. Zarówno  na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej adwokat może być powołany do reprezentacji również w trakcie postępowania, które już się toczy.

Spotkania z adwokatem od spraw karnych z Wrocławia mogą się odbywać zarówno w siedzibie kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, jak i w innym miejscu wskazanym przez klienta. Gwarantujemy dyskrecję każdej osobie, w tym również poprzez zastosowanie urządzeń antypodsłuchowych, które uniemożliwiają nagranie rozmów przez osoby fizyczne i służby.

prawnik wrocław
Adwokat Wrocław - Alimenty

Jak działamy w sprawach dotyczących przestępstw oraz spraw karnych wykonawczych regulowanych przez prawo karne? Pomoc doświadczonego adwokata karnego Wrocławia – Adwokat – sprawy karne

Podejmując się prowadzenia sprawy karnej, adwokat zapoznaje się z dokumentacją (m.in. materiałami dowodowymi) oraz identyfikuje i analizuje problem, aby zarekomendować właściwe w danej sytuacji rozwiązanie. Jeśli chodzi o wykroczenia i przestępstwa, kancelaria adwokacka z Wrocławia zapewnia:

  • reprezentację podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych oraz przed sądami,
  • obronę oskarżonych w procesach karnych, karno-skarbowych oraz obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • występowanie w sądzie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego lub oskarżyciela prywatnego,
  • przygotowywanie i analizowanie pism procesowych – zawiadomień, wniosków, apelacji, zażaleń,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • składanie wniosków dowodowych w sprawach karnych,
  • porady z zakresu prawa karnego.

Ponadto adwokat zajmuje się pisaniem wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub o udzielenie przerwy w jej odbywaniu.