24 czerwca 2023

Do Kancelarii LexActa zgłosiła się kobieta, której były partner podjął próby ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz niemalże całkowitego pozbawienia możliwości utrzymywania kontaktów z ich wspólnym dzieckiem, argumentując swoje stanowisko rzekomo nieprawidłowym sposobem sprawowania opieki nad dzieckiem, jak również problemów natury psychicznej, z którymi miała borykać się Klientka. Zarzuty stawiane przez byłego partnea nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości, będąc jedynie próbą zastraszenia Klientki. Nadto, co szczególnie istotne w realiach sprawy, powodem rozstania stron były m.in. przemocowe zachowania ze strony partnera, zarówno w stosunku do samej Klientki, jak i ich małoletniej córki, co budziło uzasadnione obawy Klientki odnośnie dalszego utrzymywania kontaktów z byłym partnerem przez ich córkę. Skuteczne działania ze strony Kancelarii pozwoliły na oczyszczenie Klientki z zarzutów oraz oddalenie wniosku mężczyzny i ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej zgodnie z dobrem małoletniej.