14 lipca 2022

Matka uporczywie utrudniała kontakty byłego męża z ich synem. Po przyjęciu sprawy przez naszą Kancelarię Adwokacką złożyliśmy stosowne pisma do Sądu i po niedługim czasie uzyskaliśmy w Sądzie zabezpieczenie kontaktów, czyli ustalenie jasnych zasad: ojciec ma prawo zabierać syna do siebie w co drugi weekend oraz w każdą środę.

Niestety pomimo uzyskania stosownego orzeczenia Sądu, matka dziecka utrudniała kontakty z dzieckiem. Wobec tego adwokat naszej Kancelarii  wystąpił do Sądu o nałożenie grzywny na matkę za naruszanie postanowienia sądu, co też Sąd uczynił. Obecnie, dzięki konsekwentnym i   stanowczym działaniom adwokata Kancelarii LexActa nasz Klient regularnie i bezproblemowo utrzymuje kontakty z własnym dzieckiem.