24 kwietnia 2023

Do Kancelarii LexActa zgłosił się mężczyzna, wobec którego była żona wystosowała pozew o zapłatę zaległych alimentów na utrzymanie dwójki małoletnich dzieci stron, za okres od faktycznego rozstania małżonków do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, tj. w realiach sprawy okres około dwóch lat. Powyższe miało miejsce pomimo faktu, iż we wskazanym okresie Klient regularnie łożył na utrzymanie dzieci przebywających pod opieką matki. Działania ze strony Kancelarii pozwoliły na skuteczne udowodnienie przed sądem bezzasadności roszczenia, a w konsekwencji oddalenie powództwa.