13 lutego 2023

Kobieta zgłosiła się do Kancelarii Adwokackiej Lex Acta z prośbą o pomoc w uzyskaniu alimentów na rzecz swojego rocznego dziecka. Trudność sprawy polegała na tym, że ojciec był oficjalnie niezatrudniony, a wysokość jego dochodów zdecydowanie wpływałaby na wysokość zasądzonych alimentów. Zadaniem naszej Kancelarii było wykazanie możliwości zarobkowych pozwanego opierając się miedzy innymi o jego wyuczony zawód oraz dostępne na rynku pracy oferty. Sąd przyjął argumentację przedstawioną przez adwokata Kancelarii Adwokackiej Lex Acta i zasądził satysfakcjonującą kwotę alimentów w wysokości wniesionej przez naszą Klientkę. Dzięki dużemu zaangażowaniu adwokata naszej Kancelarii młoda mama i jej dziecko zostali zabezpieczeni finansowo, a nieodpowiedzialny ojciec zmuszony do łożenia na utrzymanie swojego dziecka.