25 kwietnia 2023

Klientka zgłosiła się do Kancelarii LexActa z prośbą o pomoc po tym jak inna osoba, z którą klientka pozostawała w wieloletnim konflikcie, udostępniła na jej temat fałszywe informacje za pośrednictwem portalu społecznościowego, posądzając ją o takie zachowanie, które stawiało ją w jednoznacznie negatywnym świetle wśród lokalnej społeczności, naruszając tym jej dobra osobiste w postaci dobrego imienia. W postępowaniu karnym, wszczętym wystosowaniem prywatnego aktu oskarżenia o przestępstwo zniesławienia, udało się obronić dobre imię Klientki. Wobec sprawcy zasądzono o obowiązku sprostowania pomówień i przeproszenia Klientki, a także wypłaty na jej rzecz należnego zadośćuczynienia.