Obrona przed sądem

Kancelaria Adwokacka LexActa specjalizuje się w prowadzeniu wszelkich spraw sądowych, w szczególności w opisanych na niniejszej stronie dziedzinach prawa. W sytuacji gdy, musicie Państwo wytoczyć sprawę sądową cywilną lub rodzinną, złożyć stosowne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa celem wszczęcia postępowania karnego lub też staliście się stroną postępowania, zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej LexActa Adwokat Radosław Grzyb.

Kancelaria adwokacka mieści się w najbliższej okolicy wrocławskich sądów, co jest wielkim atutem – możemy bowiem niezwłocznie zapoznać się z aktami powierzonej nam do prowadzenia sprawy, podejmować pilne czynności sądowe w najszybszym czasie i co bardzo ważne zawsze terminowo. Z naszego doświadczenia wiemy, że niejednokrotnie Klient obawia się wizyty w sądzie, składania zeznań, itp.

Obecność przygotowanego do sprawy Adwokata zapewnia Klientowi poczucie bezpieczeństwa. Spotkanie z Adwokatem następuje w Kancelarii adwokckiej we Wrocławiu nie tylko w trakcie przygotowywania do procesu, zbierania dowodów, sporządzania pism procesowych, ale też chwilę przed rozprawą i wspólne z nim udanie się na salę sądową to ugruntowany zwyczaj w Kancelarii Adwokackiej LexActa, który zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania naszemu Klientowi, pozwala także na dopięcie na ostatni guzik ostatecznych ustaleń i omówienie ewentualnych wątpliwości.

Skontaktuj się z nami!

W zakresie spraw karnych i wykroczeniowych Kancelaria Adwokacka LexActa obronę oskarżonego realizuje poprzez:

– obronę oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym na etapie policji i prokuratury,
– reprezentowaniu oskarżonych w procesie sądowym wszystkich instancji,
– reprezentowanie oskarżonych w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków
i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i udzielenie przerwy w wykonaniu kary;
– przygotowywanie wniosków w sprawach o ułaskawienie,
– przygotowywanie pism procesowych, środków odwoławczych, apelacje, zażaleń i kasacji, innych pism procesowych.

W zakresie spraw cywilnych oraz rodzinnych Kancelaria Adwokacka LexActa świadczy pomoc prawną naszemu Klientowi poprzez:

– pełne zastępstwo procesowe i reprezentowanie osób fizycznych i prawnych we wszystkich sprawach przed Sądami wszystkich instancji – Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi, jak również Sądem Najwyższym jako pełnomocnik powoda, pozwanego, wnioskodawcy, uczestnika postępowania, dłużnika, wierzyciela,
– udzielanie porad prawnych, odpowiedzi na pytania, pomoc prawną i szukanie rozwiązania problemów,
– obsługę prawną obejmującą m.in. opiniowanie umów i innych aktów prawnych, sporządzanie projektów umów, aktów prawnych: statutów, regulaminów, uchwał, itd., tzw. „wkładów”
do aktów notarialnych, przedsądowych pism dla strony przeciwnej, np. upomnień, wezwań, ponagleń, sporządzanie projektów pism procesowych i wniosków na każdym etapie spraw sądowych,
– przygotowanie projektów środków zaskarżenia, tj. apelacji, zażaleń, odwołań,
– reprezentację klienta, która dotyczy postępowania przed mediatorem lub w toku negocjacji,
– niezwłoczną pomoc adwokata na rzecz podmiotów prawa w przypadku wszczęcia wobec naszego Klienta postępowania sądowego, egzekucyjnego, np. w sprawach związanych
z windykacją należności i w innych sprawach, w których należy podjąć natychmiastowe działania,
– pomoc, która dotyczy w uzyskania/otrzymania/wydobycia niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów, np. aktów stanu cywilnego, ksiąg wieczystych, odpisów z KRS, odpisów orzeczeń, zaświadczeń itp.

Kancelaria Adwokacka LexActa posiada swoją siedzibę we Wrocławiu. Jednakże nasza kancelaria adwokacka zapewnia usługi i opiekę prawną nie tylko we Wrocławiu, ale również w całym województwie dolnośląskim, opolskim a także na terenie całego kraju.
Z problemami prawnymi możecie Państwo zwracać się do Kancelarii Adwokackiej LexActa Adwokat Radosław Grzyb poprzez kontakt osobisty, mailowy bądź telefoniczny. Udzielamy porad i wsparcia prawnego również w formie on-line.

Jesteśmy otwarci na działanie i chęć niesienia pomocy prawnej zawsze i wszędzie.

W celu poznania szczegółów współpracy, zachęcamy do kontaktu. Po nawiązaniu kontaktu przedstawimy możliwości współpracy, określimy indywidualne kroki dalszego postępowania, omówimy kompleksowo kwestie problematyczne.
Opieka adwokata naszej kancelarii zapewni naszemu Klientowi łatwiejsze i bezpieczniejsze przejście przez cały proces sądowy.