Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka LexActa specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prawo cywilne jest jedną z najważniejszych oraz najrozleglejszych gałęzi prawa. Reguluje ono codzienne postępowanie oraz stosunki prawne pomiędzy podmiotami na równej pozycji, występującymi we wzajemnych relacjach, na przykład w rodzinie czy miejscu pracy. Jako kancelaria adwokacka zajmującą się sprawami z zakresu prawa cywilnego z zaangażowaniem pomożemy Ci rozwiązać problem w każdej sprawie z zakresu tej dziedziny.

Obsługuje Klientów w naszych Kancelariach Adwokackich we Wrocławiu i Opolu.

Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klienta przed urzędami i sądami, sporządzaniu i analizowaniu umów prawnych oraz opracowywaniu pism procesowych.
Skomplikowane sprawy to nasza specjalność. Zajmujemy się sprawami z takich zakresów jak rozwód z orzeczeniem o winie, podział majątku, pozew o zachowek czy sprawy z zakresu prawa umów. Zagadnienia związane z bieżącą działalnością, sprzedaż czy zakup nieruchomości, umowa deweloperska czy negocjowanie umów to również nasza dziedzina. Dobry adwokat podczas podejmowania ważnych decyzji życiowych o prawnym charakterze jest nieocenioną pomocą.

Kancelaria Adwokacka LexActa Adwokat Radosław Grzyb świadczy szeroki zakres usług związanych z ogólnie pojętym prawem cywilnym.

Świadczona przez kancelarię adwokacką pomoc z zakresu prawa cywilnego obejmuje m.in.:

– udzielnie porad prawnych,
– sporządzenie analiz i opinii prawnych,
– reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami,
– reprezentowanie klientów w postępowania egzekucyjnych przed komornikami,
– udział w negocjacjach między stronami,
– udział w postępowaniach mediacyjnych.

reprezentacja w postępowaniu sądowym we Wrocławiu przez adwokata Radosława Grzyba

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy:

– zapłatę (w tym odszkodowania za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy),
– z zakresu prawa konsumenckiego (rękojmia, gwarancja),
– o ochronę dóbr o osobistych,
– spory sąsiedzkie,
– o zasiedzenie,
– o zniesienie współwłasności,
– upadłość konsumencka,
– o ochronę praw lokatorów,
– sprawy spadkowe Wrocław (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, unieważnienie testamentu, zabezpieczenie spadku, uchylenie się od skutków oświadczenia woli, zachowek, uznanie za niegodnego, wydziedziczenie),
– odwołanie darowizny,
– ustalenie nieważności umowy,
– o ochronę prawa własności i roszczenia z tym związane,
– o eksmisję,
– o odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub ruchomości,
– o służebności, podział nieruchomości do wyłącznego korzystania.

Rola adwokata w procesie tworzenie i zawieranie umów
Jedną z czynności wykonywanych przez adwokata działającego w obrębie prawa cywilnego jest sprawdzanie prawidłowości umów cywilnoprawnych. Weryfikuje on i kontroluje, czy umowy zostały zawarte w prawidłowej formie (ustna, pisemna, akt notarialny). Adwokat Kancelarii Adwokackiej LexActa podpowie, gdzie i w jaki sposób można dowiedzieć się więcej na temat podmiotu/osoby, z którą podpisujesz umowę. Pomożemy przygotować umowę oraz zadbamy o to, aby znalazły się w niej zapisy regulujące obowiązki stron oraz kwestie odpowiedzialności za ich niewykonanie wraz z określeniem sposobu dochodzenia ewentualnych roszczeń i rozwiązywania sporów.

Rola adwokata w sprawach spadkowych
Kancelaria Adwokacka LexActa udziela kompleksowych porad prawnych w zakresie spraw spadkowych. Adwokat naszej kancelarii przygotuje wszelkie potrzebne informacje w celu ustalenia kręgu uprawnionych do nabycia spadku i przeprowadzenia postępowania spadkowego. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w reprezentowaniu klientów
w negocjacjach oraz w sądzie, sporządza również dokumenty takie jak np. wnioski do sądu
o stwierdzenie nabycia spadku. Pomaga uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia oraz służy także wsparciem spadkodawcy.

Rola adwokata w sprawach o zniesienie współwłasności
Sprawy dotyczące zniesienia współwłasności często są skomplikowane i dotyczą rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomość oraz uzyskiwanych pożytków. Kancelaria Adwokacka LexActa pomoże skompletować niezbędną dokumentację oraz doradzi w podjęciu prób zgodnego zniesienia współwłasności.
W sytuacji gdy zaistnieje taka konieczność adwokat naszej kancelarii skieruje sprawę na drogę sądową i będzie reprezentował klienta na każdym etapie postępowania.