17 października 2022

Były mąż klientki zdradził ją jeszcze przed ślubem. W niedługim czasie po zawarciu małżeństwa klientka dowiedziała się o niewierności męża w okresie narzeczeństwa. Klientka nasza poczuła się bardzo zraniona            i oszukana, próbowała jednak wybaczyć swojemu mężowi zdradę, nie doprowadzać do rozwodu z uwagi na wspólnie wychowywane dziecko. Pomimo starań, próby terapii małżeńskiej, nie potrafiła jednak ponownie zaufać i wybaczyć. Doszło do rozpadu związku małżeńskiego. W wyniku podjęcia skutecznej reprezentacja klientki, przekonaliśmy Sąd, iż zdrada przed zawarciem związku małżeńskiego, a następnie dalsze wspólne życie nie oznaczały, iż klientka wybaczyła zdradę mężowi jak próbował wykazać mąż naszej klientki. Ostatecznie Sąd orzekł zgodnie    z naszymi oczekiwaniami o wyłącznej winie męża oraz zasądził na rzecz klientki alimenty            w wysokości 1 000 zł miesięcznie oraz alimenty na małoletnie dziecko w wysokości 1 200 zł.