Długi

Kancelaria Adwokacka LexActa oferuje w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne. Jednym z dziedzin działalności przedmiotów działalności naszej kancelarii adwokackiej jest windykacja długów poprzez dochodzenie roszczeń finansowych
zarówno od przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Dochodzenie wierzytelności prowadzone przez Kancelarię Adwokacką LexActa ma na celu pomoc w kompleksowym wyegzekwowaniu swoich środków finansowych. Doświadczenie naszej kancelarii w prowadzeniu spraw związanych z windykacją długów daje możliwość szybkiego i skutecznego wyegzekwowania należności.

Kancelaria Adwokacka LexActa prowadzi postępowania zarówno na etapie przedsądowym (skierowanie wezwań przedsądowych do dłużników), jak również przez reprezentację
w sądzie, aż po postępowanie egzekucyjne przed komornikiem.

Oferujemy pomoc prawną w odzyskiwaniu należności trudnych wynikających z tytułu wykonawczego, nakazu zapłaty, umowy cywilno-prawnej, nie rozliczonych faktur, oświadczeń, kontraktów, wynajmu lokali, oraz w każdym innym udokumentowanym przypadku.

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Adwokacka LexActa w sprawach windykacji, odzyskania długu świadczy usługi w zakresie:

– kontaktu z dłużnikiem w imieniu naszego Klienta,
– przygotowania profesjonalnego wezwania do zapłaty,
– reprezentacji przed sądem,
– uzyskania na drodze sądowej tytułu wykonawczego, umożliwiającego wszczęcie egzekucji przed komornika,
– zabezpieczenia wierzytelności,
– sporządzenia kompleksowego wniosku egzekucyjnego oraz kontaktu z komornikiem w celu szybkiej egzekucji należności.

adwokat wrocław alimenty, adwokat Wrocław, dobry adwokat