Spadki

Prawo spadkowe jest jedną z najbardziej istotnych dziedzin prawa. Z uwagi na to Kancelaria Adwokacka LexActa świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących problematyki tej gałęzi prawa.

Jeśli szukasz adwokata zajmującego się sprawami dziedziczenia i spadku z Wrocławia lub okolic, jesteś we właściwym miejscu. W naszej kancelarii adwokackiej zapewniamy na najwyższym poziomie opiekę prawną w obszarze prawa spadkowego.

Skontaktuj się z nami!

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria Adwokacka LexActa udziela pomocy prawnej polegającej na:

– udzielaniu porad prawnych,
– sporządzeniu wniosku o dział spadku,
– reprezentacji, prowadzeniu sprawy przed sądami i urzędami,
– dokonaniu umownego działu spadku,
– przygotowaniu projektów pism, umów i innych aktów prawnych.

prawnik wrocław - adwokat Wrocław, dobry adwokat, skuteczny adwokat
adwokat wrocław alimenty, adwokat Wrocław, dobry adwokat

Do najczęściej prowadzonych przez naszą kancelarię adwokacką spraw spadkowych należą zagadnienia dotyczące:

– stwierdzenia nabycia spadku,
– działu spadku,
– wydziedziczenia i niegodności dziedziczenia,
– odrzucenia spadku,
– zachowku.

Zachowek

Szczególną uwagę Kancelaria Adwokacka LexActa poświęca sprawom o zachowek. Sprawy takie z uwagi na sposób uregulowania tej instytucji prawa spadkowego przez ustawodawcę wymagają od adwokata znacznego zaangażowania, które jesteśmy w stanie Państwu zagwarantować.
Zachowek jest instytucją prawa spadkowego która ma chronić osoby najbliższe zmarłemu przed pozbawieniem ich korzyści ze spadku. Dochodzenie zachowku jest ograniczone terminem, który wynosi 5 lat. Liczy się go jednak odmiennie w stosunku do spraw, gdzie dziedziczenie następuje z ustawy jak i z testamentu. Istotną kwestią jest także ustalenie czy uprawniony nie był wcześniej obdarowany przez spadkodawcę, bowiem okoliczność ta może mieć wpływ na wysokość zachowku.
Zachowek przysługuje w wysokości 1/2 wartości udziału spadkowego jaki osoby
te otrzymałyby dziedzicząc zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Jednakże przepisy prawa przewidują od tej zasady jeden wyjątek. Jeżeli uprawniony do uzyskania zachowku jest trwale niezdolny do pracy (np. z powodu ciężkiej, nieuleczalnej choroby) albo jeżeli zstępny
(czyli: dzieci, wnuki, prawnuki itd.. spadkodawcy) uprawniony do zachowku jest małoletni – zachowek przysługuje w wysokości 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

Odrzucenie spadku

Kolejnym istotnym zakresem działań naszej kancelarii są sprawy dotyczące odrzucenia spadku, ponieważ jest to niekiedy jedyna forma uniknięcia dziedziczenia długów po zmarłym. Podjęcie takiego działania przez spadkobiercę spowoduje, iż traktuje się go tak jakby sam nie dożył śmierci spadkodawcy, co w konsekwencji powoduje, iż nie jest on brany pod uwagę w procesie dziedziczenia.

Należy zaznaczyć, iż w sytuacji kiedy dziecko jest małoletnie, aby móc odrzucić spadek w jego imieniu rodzic musi uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Podobnie jak w sprawach o zachowek, odrzucenie spadku jest ograniczone terminem, po którego przekroczeniu dokonanie
tej czynności będzie niemożliwe.

Podział majątku w następstwie śmierci spadkodawcy

Kancelaria Adwokacka LexActa prowadzi także sprawy będące częstą konsekwencją zakończenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, a mianowicie sprawy o dział spadku.
Po śmierci spadkodawcy jego majątek przechodzi na spadkobierców. Wówczas dochodzi
do powstania sytuacji, gdzie właścicielami jednej rzeczy (np. samochodu, domu itp.) staje się kilka osób naraz. Mamy wtedy do czynienia ze współwłasnością, która podlega odrębnym przepisom prawa, co oznacza w praktyce iż wszyscy spadkodawcy są jednocześnie współwłaścicielami każdego przedmiotu wchodzące w skład majątku po zmarłym. Aby uzyskać na własność konkretny przedmiot należy przeprowadzić kolejne postępowanie
o podział majątku. Także na tym etapie nasi Klienci mogą oczekiwać czynnego udziału pełnomocnika, adwokata Kancelarii Adwokackiej LexActa, aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania działowego obejmującego spadek. Duże doświadczenie, wysoka
i szczegółowa znajomość obowiązujących przepisów prawnych, a także pełen profesjonalizm przy kontakcie z naszym Klientem pozwalają wysoko ocenić fachowe usługi świadczone przez naszą kancelarię adwokacką w dziedzinie prawa spadkowego. Oferujemy nie tylko profesjonalne usługi prawne, ale także empatyczny i bezproblemowy kontakt z każdym Klientem naszej kancelarii. Wiedząc jak ogromny wpływ na życie naszych Klientów mają właśnie sprawy spadkowe, przykładamy do nich szczególną staranność. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, mając na uwadze przede wszystkim dobro naszych Mandantów.