Zespół
Kancelaria Adwokacka LexActa Adwokat Radosław Grzyb

Zespół naszej Kancelarii Adwokackiej tworzą współpracujący z kancelarią adwokaci, radcy prawni oraz prawnicy, których cechują wysokie kwalifikacje merytoryczne, a także praktyczna umiejętność stosowania prawa. Znajomość różnych dziedzin prawa pozwala nam na dostosowanie rozwiązań prawnych do realnych potrzeb naszych Klientów. Adwokat, radca prawny  oraz prawnik tworzący zespół Kancelarii Adwokackiej LexActa we Wrocławiu posiada wiedzę specjalistyczną

w poszczególnych, wybranych dziedzinach, którą rozwija w ramach wybranej specjalizacji, analizując zmieniające się przepisy aktów prawnych, orzecznictwo sądów (cywilnych, karnych i administracyjnych) oraz organów państwowych. W ten sposób tworzymy wysoko wykwalifikowane zespoły interdyscyplinarne w ramach poszczególnych specjalizacji prawnych, mogące sprostać najbardziej skomplikowanym wyzwaniom prawnym. Mamy świadomość, że każdy prawnik, adwokat, radca prawny Kancelarii LexActa ma inne predyspozycje i talenty.

Naszym celem jest budowanie silnego i wzajemnie uzupełniającego się zespołu ekspertów, którzy potrafią pracować zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Prowadzimy w naszym zespole dyskusje, przedstawiamy różne koncepcje prawne w celu wybrania najlepszej drogi postępowania prawnego po to, aby najlepiej jak to możliwe rozwiązać problem prawny naszego Klienta.

Skontaktuj się z nami!

adwokat Wrocław, kancelaria adwokacka Wrocław, sprawy karne, sprawy cywilne, rozwody, sprawy rozwodowe, prawnik Wrocław, dobry prawnik, skuteczny adwokat

Radosław Grzyb - Adwokat

Założyciel Kancelarii Adwokackiej LexActa.

W swoim życiu miał wiele zainteresowań. Okazało się, że wybór zawodu adwokata był strzałem w dziesiątkę, ponieważ praca adwokata stała się jego pasją. Jest specjalistą w sprawach z zakresu prawa karnego, reprezentuje podejrzanych i pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, natomiast w postępowaniu karnym reprezentuje oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego we wszystkich sprawach. Obejmuje opieką Klientów wymagających opieki prawnej w przypadku aresztowania, niezależnie od pory dnia. Prowadzi sprawy dotyczące stalkingu, rozbojów, fałszerstw, niealimentacji i innych. Zajmuje się prawem karnym wykonawczym, prowadzi sprawy na rzecz swoich Klientów dotyczące dozoru elektronicznego, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerw w karze, odroczenia kary pozbawienia wolności. Posiada duże doświadczenie w sprawach związanych z prawem rodzinnym. Skutecznie reprezentuje strony w sprawach o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty, przysposobienie i ustalenie ojcostwa. Pasjonuje się prawem cywilnym, prowadzi sprawy o błędy medyczne, a także dotyczące zapłaty, odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy, odpowiedzialności za czyn niedozwolony, ochrony dóbr osobistych, zniesienia współwłasności, podziału majątku, spadków, darowizn oraz zachowku i innych. Jest certyfikowanym mediatorem sądowym.

Szymon Górski - Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym, w szeroko pojętym prawie cywilnym, w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz ochronie dóbr osobistych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych.

Jest certyfikowanym mediatorem sądowym. Zajmuje się przeprowadzaniem mediacji w sprawach rozwodowych i cywilnych. Prowadzi również działalność naukową i publikuje teksty o charakterze naukowym z zakresu prawa rodzinnego. Jest współautorem dwóch monografii – autorem m.in. artykułu pt. Równość stron procesu w sprawie o gwałt małżeński. Zagadnienie prawa do obrony oskarżonego i ochrony pokrzywdzonego a problem relacji art. 197 § 1 i art. 207 § 1 k.k. (w) Prawa i obowiązki członków Tom 2 red. M. Gołowkin-Hudała, P Sobczyk, A. Wilk, Lublin 2019.

adwokat Wrocław, kancelaria adwokacka Wrocław, sprawy karne, sprawy cywilne, rozwody, sprawy rozwodowe, prawnik Wrocław, dobry prawnik, skuteczny adwokat
adwokat Wrocław, kancelaria adwokacka Wrocław, sprawy karne, sprawy cywilne, rozwody, sprawy rozwodowe, prawnik Wrocław, dobry prawnik, skuteczny adwokat

Mateusz Buczek - Radca Prawny

Prawo rodzinne to jego dziedzina. Posiada duże doświadczenie w procesach rozwodowych, o alimenty, o ustalanie zakresu kontaktów z dzieckiem, także w sprawach związanych z Konwencją haską – dotyczącą cywilnoprawnych aspektów uprowadzenia dziecka. W swojej praktyce zajmuje się również z powodzeniem sprawami z zakresu prawa cywilnego, w tym o błędy medyczne, zniesienia współwłasności, podziału majątku, spadków, darowizn oraz zachowku, a także odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy, dotyczących zapłaty, odpowiedzialności za czyn niedozwolony, ochrony dóbr osobistych i innych. W szczególnym obszarze zainteresowań  Radcy Prawnego Mateusza Buczka pozostają również wszystkie sprawy z zakresu prawa celnego, a co za tym idzie – doradztwo i prowadzenie spraw w tym zakresie.

Katarzyna Zorembik - Prawnik

Ukończyła studia na kierunkach prawo oraz administracja. W kręgu jej zainteresowań jest prawo rodzinne, cywilne i prawo konsumenckie, a także polubowne metody rozwiązywania sporów. Doświadczenia zawodowego nabierała m.in. w firmach międzynarodowych specjalizując się w redagowaniu oraz opiniowaniu umów cywilnych, jak również w analizie zagadnień z zakresu prawa pracy. Domenę jej zainteresowań stanowi prawo cywilne, gospodarcze oraz administracyjne. Jest pasjonatką nauki języków obcych Posługuje się biegle językiem angielskim oraz niemieckim, dzięki czemu z powodzeniem, bez bariery językowej w naszej Kancelarii obsługiwani są Klienci obcojęzyczni. Stały rozwój zawodowy i poszerzanie doświadczenia gwarantuje wysoką jakość merytoryczną jej pracy.

prawnik Wrocław, kancelaria prawna Wrocław, sprawy karne, sprawy cywilne, rozwody, sprawy rozwodowe, prawnik Wrocław, dobry prawnik, skuteczny adwokat
adwokat Wrocław, kancelaria adwokacka Wrocław, sprawy karne, sprawy cywilne, rozwody, sprawy rozwodowe, prawnik Wrocław, dobry prawnik, skuteczny adwokat

Dyplom "Najlepsza kancelaria adwokacka"