20 maja 2023

O pomoc prawną do Kancelarii LexActa zwrócił się mężczyzna, wobec którego zostało wszczęte postępowanie karne z tytułu rzekomego uszkodzenia mienia, pomimo faktu, iż okoliczności sprawy nie wskazywały, by to on pozostawał sprawcą zdarzenia. Skuteczna obrona Klienta przed sądem doprowadziła do wyjaśnienia sprawy i prawomocnego wyroku uniewinniającego już w postępowaniu przed sądem I Instancji.